Zespół kancelarii

Michał Gorczyński

Michał Gorczyński

Adwokat

Specjalizuje się w: prawie cywilnym, prawie spadkowym, prawie rodzinnym, prawie nieruchomości.

W 2011 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2012-2014 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Od 2015 r. prowadzi razem z mec. Mikołajem Drozdowskim kancelarię adwokacką w Toruniu.

Przed założeniem własnej kancelarii przez kilka lat pracował w uznanej toruńskiej firmie prawniczej, jednocześnie stale współpracując z dużymi kancelariami z Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta. Jako adwokat prowadził kilkaset spraw sądowych, z których prawie wszystkie zakończyły się po myśli Klientów. Wyróżnia go skrupulatność i dbałość o każdy szczegół. Relacje z Klientami opiera na otwartości i szczerości. Chętnie podejmuje się skomplikowanych spraw, wymagających niekonwencjonalnych rozwiązań. Biegle włada językiem angielskim.

Mikołaj Drozdowski

Mikołaj Drozdowski

Adwokat doktor

Specjalizuje się w: prawie karnym, prawie gospodarczym, prawie medycznym, prawie cywilnym, opiniowaniu i przygotowywaniu projektów umów.

W 2011 r. ukończył z oceną bardzo dobrą prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2012-2014 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Od 2015 r. prowadzi razem z mec. Michałem Gorczyńskim kancelarię adwokacką w Toruniu. W 2019 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych broniąc pracy pt.: Konsensualizm w polskim procesie karnym a prawo do rzetelnego procesu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując przez kilka lat w renomowanych kancelariach adwokackich i prawnych w Krakowie, Toruniu i Warszawie. Biegle włada językiem angielskim - ukończył odbywający się w Wielkiej Brytanii i organizowany przez Colchester English Study Center kurs legal english. Na łamach Palestry - Czasopisma Adwokatury Polskiej - opublikował swój artykuł poświęcony problematyce pomocy postpenitencjarnej. Podejmuje się nawet najtrudniejszych wyzwań.