Prawo zobowiązań

BanknotyŚwiadczymy pomoc w zakresie prawa zobowiązań. W imieniu Klientów dochodzimy odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Specjalizujemy się w opiniowaniu umów cywilnoprawnych, a zwłaszcza deweloperskich, najmu, leasingowych, o dzieło i roboty budowlane. Oferujemy porady prawne oraz kompleksową obsługę prawną w tym zakresie.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców, jak i konsumentów. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy umowy, a także reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sporach wynikających z niedopełnienia warunków tychże umów. Jeśli mają Państwa jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu.