Jedną z kategorii spraw rodzinnych, którą kancelaria DGK Adwokaci zajmuje się najczęściej są sprawy rozwodowe. W tym kontekście warto przypomnieć, że rozwiązanie małżeństwa możliwe jest co do zasady wówczas, gdy nastąpił już trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami doszło do zerwania łączących je niegdyś więzi emocjonalnych, gospodarczych oraz fizycznych, a stan ten ma charakter utrwalony (w praktyce powinien występować od co najmniej 2-3 miesięcy).

Warto pamiętać, że w sprawie o rozwód sąd zobligowany jest co do zasady do rozstrzygnięcia kwestii dotyczących wspólnych, małoletnich dzieci stron (czyli wydać orzeczenie w sprawie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów czy alimentów). Z tych względów proces rozwodowy może być skomplikowany i czasochłonny. Nasi prawnicy chętnie udzielą Państwu pomocy i dlatego zapraszamy do kontaktu z kancelarią DGK Adwokaci.